Sito štampa – Štamparija Sitoteka

Štamparija Sitoteka je osnovana kao porodična firma. Još kao mladić, radio sam sa roditeljima u porodičnoj firmi koja se bavila sito štampom. Nakon naučenog zanata, završio sam za diplomiranog grafičkog inžinjera, te nastavio porodičnu tradiciju. Smatram da je upravo to ono što našu firmu čini posebnom i daje joj kvalitet.

U početnim godinama štamparija Sitoteka se mahom bavila uslugom  sito štampe. Vremenom, pored same usluge krenuli smo i u prodaju reklamnog materijala sa sito štampom. Danas nudimo širok dijapazon proizvoda i štamparskih usluga. Pored tampon i sito štampe, vremenom smo uveli digitalnu štampu i preslikače u raznim oblicima i materijalima.

Osnovno pravilo naše štamparije da je definicija ili svrha štampe originalno grafičko rešenje reprodukovati u isto tako originalne kopije, u tiražu koji klijent zahteva.

Iako je proces pripreme, organizacije i procesa štampe standardizovan, za nas je svaki posao nov početak stvaranje originalnog. Kada klijent to prepozna ili odobri, znamo da smo uspeli.

Štampamo na svim vrstama materijala (osim neba) i na cilindričnim, sfernim i savijenim oblicima.

Sitoteka
Sitoteka
Dragočaj bb
+387 65 567 587